Home » News » iPhone 8 avrà una confezione senza adattatori e accessori?